>> NUTISEADMEST VAATA SIIN <<

   STUDIO OF MARKETING

   REKLAAM

   TURUNDUS

   TRÜKISED

   PAKENDID

   

   KONTAKT

   PORTFOLIO

 

   VIDEO

   AUDIO

"Ma veetsin suurema osa oma elust arvates reklaamist kui mingist mustast ärist, kuid tegelikkuses töötab seal sama mehhanism: sa saad kelleltki loomingulise tõuke, vaimustud ja annad selle siis tagasi. Ja naudid seda..."
(Brian May, Queen, Guitarist magazine, December 1992) (foto: softpedia.com)

Reklaam

Erinevalt laialt levinud arvamusest reklaam ei müü midagi. Tihti ta aitab müüa, kuid reklaami peamisteks eesmärkideks on informeerimine ja tootele (või brandile) lisaväärtuse loomine. Vahel ootab klient reklaamist rohkem kui reklaam tegelikult võimaldab. Meie suhtume reklaami kainelt. Ligikaudu pooltel juhtudest me soovitame klientidel raha reklaamile mitte kulutada.

Teenused

- reklaami planeerimine;

- reklaamiideed;

- reklaami valmistamine;

- meediavahendus.